فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 22 مای 2016

یکی دیگر از شیوه های توجیه رفتار های خشونت آمیز علیه زنان نقض حقوق بشر در کشورهای تحت قوانین مذهبی از جمله جمهوری اسلامی ایران روی آوردن به تئوری «نسبیت فرهنگی» است.

نسبیت فرهنگی باوران  حقوق بشر را تابع ویژگی های فرهنگی می دانند و منکر جهانی بودن آن  هستند در حالی که به بهانه فرهنگ و مذهب نمی توان و نباید حقوق بشر و حقوق شهروندی انسان ها را نادیده انگاشت. و آنچه که مانع برخورداری زنان از پایه ای ترین حقوق خود بشود مثل توجیهات دینی و تئوری هایی هم چون نظریه نسبیت فرهنگی، مردود و ناقض حقوق بشر است.

فراخوان جلسه سخنرانی اعضاء کمیته دفاع از حقوق زنان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

 سخنرانان و موضوع سخنرانی

احسان فتاحی فعال حقوق بشر

گزارش و تحلیل نقض حقوق زنان در ماه گذشته

الیه رحمانی فعال حقوق بشر

مشارکت سیاسی زنان در دستیابی به حقوق برابردر خانواده

مسعود نقلی فعال حقوق بشر

حجاب زنان در ایران

امیر صابر پور فعال حقوق بشر

بررسی وضعیت فعالین زن در ایران

پریسا حسین پور فعال حقوق بشر

خانواده از منظر دولت جمهوری اسلامی  ایران

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان: یکشنبه 22 مای 2016 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کمیته دفاع از حقوق زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran, Komiteh Zanan

 

مسئول جلسه: پریسا حسین پور

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.