اطلاعیه شماره 683 نمایندگی مالزی در خصوص عدالت اجتماعی

بیستم فوریه، روز جهانی عدالت اجتماعی

گسترش فقر، گرسنگی، تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر توسط دولتمردان جمهوری اسلامی با نام برقراری نظم، از جمله خبرهای تکان دهنده ای ست که همواره منتشر می شود، اما در برخی مواقع تنها با صدور اعلامیه ای از سوی کشورهای دیگر، نسبت به این فجایع، واکنش نشان داده می شود.

 در بیستم فوریه ی سال ۲۰۰۷ در نخستین سال نامیده شدن روز عدالت اجتماعی، بان کی مو ن دبیر کل سازمان ملل عنوان کرد که عدم اجرای عدالت اجتماعی در نقطه ای از جهان می تواند تاثیراتی منفی بر مناطق دیگر جهان نیز داشته باشد.

آری جهان عاری ازظلم، تبعیض، بیعدالتی و سرشار از امنیت و عدالت مهمترینِ آمال و آرزوی جوامع بشری است. بدون تردید، تحقق وتأمین عدالت اجتماعی از یک سو بر پذیرش اصل برابری، دوستی، احترام، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مبتنی و از سوی دیگر، به تلاش مستمر و همهجانبه برای دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی، شغل، کار و درامد مناسب و محو فقر و خشونت و تبعیض نیازمند است.

ولی عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران یعنی :

ناامنی، درد، فقر، بیکاری، افسرده گی، محرومیت از تحصیل، عدم بداشت و درمان، شکاف عمیق میان درامدهای مردم، تداوم فساد اداری، تبعیضهای قومی، جنسی، مذهبی، ضعف نهادهای دولتی در اداره امور، تبیعیض های فاحش و آشکار در دستگاه قضایی و حاکمیت قانون، زندان، شکنجه، اعدام، گسترش روز افزون اعتیاد، … در چنین شرایطی سخن گفتن از تأمین و تحقق عدالت اجتماعی در کشور؟!!.

اعضای نمایندگی مالزی در شرایطی از این روز جهانی تجلیل و یادآوری میکنند که کشور ایران راه طولانی و دشوار تحقق عدالت اجتماعی را همچنان پیش رو دارد و برای رسیدن به این هدف والا ضرورت تلاش بیشتر همگان بهویژه دولت را برای تأمین عدالت اجتماعی بیشازپیش نمایان میسازد.

با امید به جهانی عاری از ظلم، تبعیض، همراه با صلح پایدار، امنیت، عدالت و تحقق کلیه مواد اعلامیه جهان حقوق بشر در ایران.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی مالزی

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.