فراخوان جلسه ی سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 29 سپتامبر

گرامی باد روز جهانی معلم
سخنرانی بحث و گفتگو ، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی: فعال حقوق بشر
حقوق بشر در اموزش و پرورش
ابراهیم حسینی : فعال حقوق بشر
وضعیت شهروندان بهایی در دانشگاها و مدارس ایران
تقی صیاد مصطفی : فعال حقوق بشر
معلمان در استانه باز گشایی مدارس
مریم مرادی : فعال حقوق بشر
بررسی تعهد اموزش و پرورش رایگان
دلنوشته خوانی :
جمیله بدیرخانی : فعال حقوق بشر
زما ن : 29 سپتامبر 2015 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 23 به وقت مالزی
مکان : اتاق پا لتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی
این مراسم از طریق پالتاک اتاق کانون آدرس زیر و رادیو اینترنتی کانون پخش خواهد شد
Paltalk,
Social, Issuese and Politic /
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghogh Bashar/ Giessen
مسئول جلسه : جمشید غلامی سیاوزان
منشی جلسه : راضیه لطف الهی هنان

ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هدف اموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه شخصیت انسان و تقویت حسن تفاهم دگرپذیری و دوستی میان تمام ملتها و گروههای نژادی و دینی و نیز به گسترش فعالیتهای ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رسا ند.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی مالزی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.