فراخوان جلسه نمایندگی مالزی در تاریخ 2 اکتبر

ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر
در برابر شکنجه تعقیب و ازار هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد
فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی مالزی
برنامه سازان
مریم مرادی: فعال حقوق بشر
گزارش اخبار نقض حقوق بشردر ماه گذشته و تحلیل ان
جمشید غلامی سیاوزان : فعال حقوق بشر
مقایسه مواد 3 – 8 و 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر
با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت موجود
سخنران و موضوع سخنرانی
محمد ابوطالبی : فعال حقوق بشر
مهاجرت، پناهندگی و حقوق بشر
بحث و گفتگو، پرسش و پا سخ در مورد سخنرانی و برنامه ریزی برای ماه اینده نمایندگی

زمان : جمعه 2 اکتبر2015 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی و 22 به وقت مالزی
مکان : اتاق پا لتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

مسئول جلسه : جمشید غلامی سیاوزان
منشی جلسه : راضیه لطغ الهی هنان
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی مالزی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.