گزارش های آوایی نشست های سخنرانی

1- گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5714

2- گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5716

3- گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5718

4- گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5720

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.