فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی شنبه 29 اکتبر 2016

فراخوان  جلسه ی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

برنامه سازان :

            مسعود نقلی:  فعال حقوق بشر

تحلیل و اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ماه گذشته

 سخنرانان و موضوع سخنرانی:

           منصورسیفی: فعال حقوق بشر

حق آموزش به زبان مادری

          نیما کاظمی نژاد: فعال حقوق بشر

روز جهانی زنان روستائی

          آتنا دولتخواه: فعال حقوق بشر

وضعیت بلوچها در ایران

 بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

 زمان برگزاری: شنبه 29 اکتبر  ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی،

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran, Aghvam

مسئول جلسه: پریسا حسین پور

منشی جلسه: مسعود نقلی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.