فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی مالزی

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی مالزی

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر ونقض ان در ایران طی ماه گذشته
سخنرانی و بحث وگفتگو در خصوص مسائل روز

برنامه سازان
مریم مرادی: فعال حقوق بشر
بررسی و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ایران
جمشیدغلامی سیاوزان: فعال حقوق بشر
مقایسه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سخنرانان و موضوع سخنرانی:
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی: فعال حقوق بشر
نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران
تقی صیاد مصطفی : فعال حقوق بشر
اعدامهای زندانیان سیاسی تابستان 67

تبادل نظرو پرسش وپاسخ در پایان جلسه بررسی پیشنهادات وتصمیم گیری لازم
زمان برگزاری:
جمعه 4 سپتامبر ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی و 23 به وقت مالزی
محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون نمایندگی مالزی

Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran Namayandegi Malasya
مسئول جلسه: جمشیدغلامی سیاوزان
منشی جلسه: راضیه .لطف الهی هنان
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی مالزی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.