گزارش های صوتی

1.گزارش صوتی جلسۀ مشترک سخنرانی نمایندگی سوئیس و نمایندگی ترکیه  یکشنبه  21 آگوست 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5078

2.گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 25 اگوست 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5067

3.گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 اگوست 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5065
این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.