بایگانی ماهیانه: آگوست 2017

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان  

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان   بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) 31 آگوست  2017

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) 31 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) 31 آگوست  2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه)  29 آگوست 2017

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) 29 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه)  29 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 18 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 17 اگوست 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 17 اگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 17 اگوست 2017 بسته هستند

اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 889 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه  893 نمایندگی مالزی  در خصوص برده داری مدرن

اطلاعیه شماره 893 نمایندگی مالزی در خصوص برده داری مدرن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه  893 نمایندگی مالزی  در خصوص برده داری مدرن بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی مالزی اسکاندیناوی در 20آگوست 2017

فراخوان جلسه نمایندگی اسکاندیناوی در 20آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی مالزی اسکاندیناوی در 20آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 13 آگوست 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 13 آگوست 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 13 آگوست 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در 27 آگوست 2017

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در 27 آگوست 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نو جوان در 27 آگوست 2017 بسته هستند