بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه 1396

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در خرداد  1396

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در خرداد 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در خرداد  1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017 بسته هستند

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017  

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017   بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

فراخوان کارگاه اموزشی  27 یونی 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه اموزشی) 27 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کارگاه اموزشی  27 یونی 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  25 یونی 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  25 یونی 2017 بسته هستند

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل بسته هستند