بایگانی ماهیانه: می 2017

گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 در ایران گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در اردیبهشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشچو

اطلاعیه شماره 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشچو بسته هستند

اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن  27 مای 2017

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 27 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن  27 مای 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017 بسته هستند