بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

فراخوان نمایندگی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 8 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن(کلن) 8 آپریل 2017

فراخوان نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 8 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن(کلن) 8 آپریل 2017 بسته هستند

اطلاعیه 815 کمیته دفاع از محیط زیست

اطلاعیه شماره 815 کمیته دفاع از محیط زیست

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 815 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 اپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات)

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین قسمت اول)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات) بسته هستند