بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون مبارزه با فساد بخش اول)

شرح کنوانسیون مبارزه با فساد بخش اول با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی اسالمی تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون مبارزه با فساد بخش اول) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق سیاسی زنان)

شرح کنوانسیون حقوق سیاسی زنان با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر محمد گلستانجو – الیه رحمانی تدوین : جمشید غلامی سیاوزان    

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حقوق سیاسی زنان) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون عدم تبعیض در امورش و پرورش)

شرح کنوانسیون عدم تبعیض در اموزش و پرورش با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی اسالمی تدوین : جمشید غلامی سیاوزان

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون عدم تبعیض در امورش و پرورش) بسته هستند