بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

لینک اطلاعیه 802 کتابخانه

اطلاعیه شماره 802 کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 802 کتابخانه بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری بسته هستند

لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان

اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان بسته هستند

کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6206

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره) بسته هستند