بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی زیست

کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی زیست بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395  گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان http://bashariyat.org/?p=7153

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ها

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6267 گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6271

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی ها بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) بسته هستند

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس)

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس ( 12 مارس )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس) بسته هستند