بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 به مناسبت روز زن

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 به مناسبت روز زن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 به مناسبت روز زن بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017 بسته هستند

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017 بسته هستند

گزارشات صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشات صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 به مناسبت روز عدالت اجتماعی

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بمناسبت روز عدالت اجتماعی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 به مناسبت روز عدالت اجتماعی بسته هستند