بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ (نقض حقوق انسانی در ایران) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017 جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان در تاریخ 4 ژانویه 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی در ایران با … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016 جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان  در روزسه شنبه  مورخ 26 دسامبر 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش تصویری میز کتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016

گزارش تصویری برگزاری میزکتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری میز کتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016 بسته هستند

(جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

نشست ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن در ایران، طی ماه گذشته سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ برنامه سازان:   قاسم ساکی :  اخبار نقض حقوق بشر و تحلیل آن   آیدین اسدپور :  … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه 8 ژانویه 2017

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه 8 ژانویه 2017 فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  یکشنبه  8 ژانویه 2017  ساعت 16:00 اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه 8 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها بسته هستند