بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان مورخ 15 دسامبر 2016

2- گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 15 دسامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5797

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان مورخ 15 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر2016

  1- گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5800  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک در خصوص نه به اعدام کودکان

اطلاعیه شماره  784  نمایندگی دانمارک  http://bashariyat.org/?p=6327

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک در خصوص نه به اعدام کودکان بسته هستند

اطلاعیه شماره 783 کمیته هنر و هنرمندان در خصوص لغو کنسرت ها

اطلاعیه شماره 783 کمیته هنر و هنرمندان http://bashariyat.org/?p=6323

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 783 کمیته هنر و هنرمندان در خصوص لغو کنسرت ها بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 23 دسامبر2016

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 23 دسامبر2016  http://ravabet.bashariyat.org/?p=5613

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 23 دسامبر2016 بسته هستند

کلیپ ها

1-کلیپ اموزشی دانلود و نصب پالتاک برای اندروید : کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5767 2- کلیپ اهنگ (از نگاه من) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5777 3-کلیپ اموزشی کنوانسیونها و پروتکلها … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ ها بسته هستند

کلیپ اموزش ساخت وبلاگ کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ اموزش ساخت وبلاگ کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5788

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ اموزش ساخت وبلاگ کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١٦  http://ravabet.bashariyat.org/?p=5600

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

فراخوان نشست ماهیانه نمایندگی هانوفر مورخ 17 دسامبر 2016

فراخوان نشست ماهیانه نمایندگی هانوفر مورخ 17 دسامبر 2016  http://ravabet.bashariyat.org/?p=5595

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نشست ماهیانه نمایندگی هانوفر مورخ 17 دسامبر 2016 بسته هستند