بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون جهت اطللاع

کتابخانه بروز شد

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون جهت اطللاع بسته هستند

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارشات صوتی نمایندگی کمیته جوان و دانشجو

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 14 دسامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5852

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشات صوتی نمایندگی کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

گزارشات صوتی نمایندگی سوئیس

– گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 11 دسامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5828

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشات صوتی نمایندگی سوئیس بسته هستند

گزارشات صوتی نمایندگی مالزی

-گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 19 دسامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5840

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارشات صوتی نمایندگی مالزی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016

2- گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5822

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016 بسته هستند

کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

3- کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5826

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016

1- گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5819

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته محیط زیست در تاریخ 21 دسامبر2016

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 21 دسامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته محیط زیست در تاریخ 21 دسامبر2016 بسته هستند