بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بحران پناهندگی در جهان ) و کلیپ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1.کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی بحران پناهندگی در جهان http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5548 2.کلیپ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5546

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بحران پناهندگی در جهان ) و کلیپ ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته اموزش و پژوهش و نمایندگی ترکیه

1.گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته اموزش و پژوهش 20 اکتبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5551 2.گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی ترکیه 16 اکتبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5542

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته اموزش و پژوهش و نمایندگی ترکیه بسته هستند