بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و انتخابات نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 نوامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5686#more-5686

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و انتخابات نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 نوامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5686#more-5686

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و انتخابات نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 نوامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5686#more-5686 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016 http://ravabet.bashariyat.org/?p=5367

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016 http://ravabet.bashariyat.org/?p=5362

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران

اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران http://ravabet.bashariyat.org/?p=5376

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای پاکستان و مالزی 18 نوامبر 2016 وهمچنین لینک گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016

1:گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای پاکستان و مالزی 18 نوامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5706 2:گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5710

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای پاکستان و مالزی 18 نوامبر 2016 وهمچنین لینک گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016

کمیته ی دفاع از حقوق زنان، برگزار میکند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ و تبادل نظر. : سخنرانان جلسه ی ما و موضوعات مورد بحث آنها :بانو زرین تاج الیاسی : فعال حقوق بشر با گزارش و تحلیل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 22 نوامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی‌ و بحث آزاد بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ برنامه سازان:       مریم مرادی : فعال حقوق بشر بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 22 نوامبر 2016 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران ) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5683

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران ) بسته هستند

صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 12 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 12 نوامبر 2016 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5676#more-5676

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 12 نوامبر 2016 بسته هستند

فایل صوتی چهارمین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، (اهل حق یارسان

 فایل صوتی چهارمین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، (اهل حق یارسان http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5679

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای فایل صوتی چهارمین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، (اهل حق یارسان بسته هستند