بایگانی دسته: کلیپ ها

کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی قسمت اول)

کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی قسمت اول)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی قسمت اول) بسته هستند

کلیپ صوتی

  کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها قسمت دوم) کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها قسمت دوم)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی بسته هستند

کلیپ صوتی

    1- کلیپ صوتی شرح (قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست بخش اول) کلیپ صوتی شرح (قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست بخش اول) 2- کلیپ صوتی شرح (قانون راجع به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی بسته هستند

کلیپ صوتی

  1- کلیپ صوتی شرح (پروتکل لاهه قسمت اول) کلیپ صوتی شرح (پروتکل لاهه قسمت اول) 2- کلیپ صوتی شرح (پروتکل لاهه قسمت دوم ) کلیپ صوتی شرح (پروتکل لاهه قسمت دوم)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی بسته هستند

کلیپ منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ویدئو کلیپ منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران)

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودک قسمت هفتم)

کلیپ صوتی (شرح راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودک قسمت هفتم)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودک قسمت هفتم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها قسمت اول)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها قسمت اول)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها قسمت اول) بسته هستند

کلیپ صوتی

کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی قسمت اول) کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی قسمت اول)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی بخش چهارم)

کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی بخش چهارم)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی بخش چهارم) بسته هستند