بایگانی دسته: کلیپ ها

دوازدهمین سالگرد زلزله بم

کلیپ به مناسبت دوازدهمین سالگرد زلزله بم http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3546

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای دوازدهمین سالگرد زلزله بم بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیپ مقایسه ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3543

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

کلیپ ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3417

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ جدید مقایسه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ جدید مقایسه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر https://www.youtube.com/watch?v=JfswJLgkF2s

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ جدید مقایسه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

لینک کلیپهای ماده 4،3،2

1.کلیپ ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3296 2.کلیپ ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3298 3.کلیپ ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3300

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپهای ماده 4،3،2 بسته هستند

گزارش میز اعتراضی نمایندگی سوئیس در زوریخ

میز اعتراضی نمایندگی سوئیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در زوریخ http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3147

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای گزارش میز اعتراضی نمایندگی سوئیس در زوریخ بسته هستند

کلیپ ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3138  

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند