بایگانی دسته: کلیپ ها

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه هزاره)

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه هزاره)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (اعلامیه هزاره) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی دریا هوا)

) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6509

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی دریا هوا) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (شرح کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات ان)

کلیپ صوتی شرح (شرح کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات ان)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (شرح کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات ان) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات)

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین قسمت اول)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن)

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریجه ای رو به اگاهی (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی)

  برنامه دریجه ای رو به اگاهی (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریجه ای رو به اگاهی (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه مربوط به حق مردمان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭی اﺯ ﺻﻠﺢ)

کلیپ صوتی (شرح اعلامیه مربوط به حق مردمان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭی اﺯ ﺻﻠﺢ)

ارسال شده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح اعلامیه مربوط به حق مردمان ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭی اﺯ ﺻﻠﺢ) بسته هستند