بایگانی دسته: سخنرانی ها

جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن

جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3060

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن بسته هستند

جلسه عمومی کانون

گزارش جلسه عمومی کانون در تاریخ 6 .9 .2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3058

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای جلسه عمومی کانون بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن

لینک گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن در تاریخ 23 آگوست 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3032

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش

لینک گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ 31 آگوست 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3041

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان در تاریخ 25 آگوست 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3004

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان بسته هستند

جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

2.گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 8 آگوست 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2986

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک بسته هستند

جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس

1.گزارش جلسه داخلی نمایندگی سوئیس در تاریخ 9 آگوست 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2990

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس بسته هستند

جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه در تاریخ 26 جولای 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2959

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه بسته هستند

جلسه سخنرانی کمیته زنان

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان در تاریخ 22 یولی 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2961

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی کمیته زنان بسته هستند

جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ

1.جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ_برمن در تاریخ 2 آگوست 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=2982 2.گزارش جلسه عمومی کانون در تاریخ 1 آگوست 2015 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=297

ارسال شده در سخنرانی ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ بسته هستند