بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اموزش و پژوهش به مناسبت (بزرگداشت عاصمه جهانگیر) 28 فوریه 2018

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اموزش و پژوهش به مناسبت (بزرگداشت عاصمه جهانگیر) 28 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اموزش و پژوهش به مناسبت (بزرگداشت عاصمه جهانگیر) 28 فوریه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 25 فوریه 2018

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 25 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 25 فوریه 2018 بسته هستند

فراخوان مشترک کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی نوردراین -وست فالن در 24 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مشترک کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی نوردراین -وست فالن در 24 فوریه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست 23 فوریه 2018

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست 23 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه، کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و کمیته دفاع از محیط زیست 23 فوریه 2018 بسته هستند

جلسه سخنرانی و گفتگو در کلن آلمان در 17 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی و گفتگو در کلن آلمان در 17 فوریه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 18 فوریه 2018

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 18 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 18 فوریه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 فوریه 2018

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 14 فوریه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه (هم اندیشی) کمیته آموزش و پژوهش

  فراخوان جلسه (هم اندیشی) کمیته آموزش و پژوهش 24 فوریه 2018 فراخوان جلسه (هم اندیشی) کمیته آموزش و پژوهش 24 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه (هم اندیشی) کمیته آموزش و پژوهش بسته هستند

فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش

  فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش 17 فوریه 2018 فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش 17 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه (کارگاه اموزشی) کمیته آموزش و پژوهش بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس

  فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018 فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 10 فوریه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس بسته هستند