بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در مهر ماه 1396

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در مهر ماه 1396

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در مهر ماه 1396 بسته هستند

لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 یولی 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 یولی 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 یولی 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1369

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبشت ماه 1396

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1369 بسته هستند

اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران بسته هستند

اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان

اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017 بسته هستند

اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) را به زبان فارسی و المانی،

اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) Die 26 Mai Resolution

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) را به زبان فارسی و المانی، بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تغییرات اب و هوایی سازمان ملل متحد)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تغییرات اب و هوایی سازمان ملل متحد) http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=6367

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تغییرات اب و هوایی سازمان ملل متحد) بسته هستند